Συναρμολόγηση υλικών κατ’ επιλογής του πελάτη για κατασκευή νέου συστήματος ή αναβάθμιση παλιού.
      Επίσης μπορούμε να σας προτείνουμε επιλογές για σύνθεση υπολογιστή ή αναβάθμιση του παλιού σας.