Εγκατάσταση Η/Υ και Δικτύων

       Εγκατάσταση αυτόνομου υπολογιστή (σταθερών ή φορητών) ή τερματικού σε δίκτυο και ετοιμασία του για λειτουργία. Εγκατάσταση δικτύου υπολογιστών (σταθερών ή φορητών) και δικτυακών περιφερειακών συσκευών όπως εκτυπωτές, routers, σκληρούς δίσκους κ.λ.π. 
       Μελέτη του χώρου για βέλτιστο σχεδιασμό του δικτύου σας και ευκολότερη αξιοποίηση των συσκευών σας. Εγκατάστασης σύνδεσης Internet για έναν υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών.

 pc2