Επισκευή Η/Υ και Περιφερειακών

       Επισκευή Σταθερών ή Φορητών υπολογιστών καθώς και περιφερειακών συσκευών, όπως οθόνες, εκτυπωτές, σαρωτές, φορητοί δίσκοι κ.λ.π. 
       Αυτό αφορά είτε σε πρόβλημα συσκευών, καμένες ή προβληματικές συσκευές ή ακόμη και παλιές συσκευές που χρειάζονται αναβάθμιση, είτε σε πρόβλημα λογισμικού όπως προβλήματα στο λειτουργικό σύστημα, σε οδηγούς συσκευών ή και εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί. 
       Σε περίπτωση αλλαγής λειτουργικού ή διαμόρφωσης δίσκου (format) όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, γίνονται αντίγραφα ασφαλείας (backup) των αρχείων σας, έτσι ώστε να μην χαθούν το δεδομένα σας και να μεταφερθούν πάλι στη θέση τους στο τέλος της εργασίας.

pc4pc4