Προληπτικός Έλεγχος Λειτουργίας

 

Προληπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας Υπολογιστών και Συσκευών (Check Up)

 

     Έλεγχος καλής λειτουργίας (check-up) ενός συστήματος υπολογιστή (Σταθερού ή Φορητού), 


     όσο αφορά το υλικό όπως : καθαρισμός εσωτερικού μονάδας από σκόνη, έλεγχος καλής λειτουργίας μονάδων ψύξης, έλεγχος θερμοκρασίας και καλής απαγωγής θερμότητας κ.λ.π. 


     και το λογισμικό όπως : έλεγχος επιφάνειας σκληρού δίσκου και καλής κατάστασης αρχείων, προβλήματα από ιούς και γενικά κακόβουλο λογισμικό, προβλήματα σε προγράμματα και οδηγούς συσκευών καθώς και απαραίτητες αναβαθμίσεις των παραπάνω εφαρμογών εάν χρειάζεται. Επίσης έλεγχος λειτουργίας του συστήματός σας σε πλήρες φόρτο εργασίας (crash test) για εμφάνιση τυχών ελαττωμάτων στο υλικό ή το λογισμικό του υπολογιστή σας.