Συναρμολόγηση Η/Υ

       Συναρμολόγηση υλικών κατ’ επιλογής του πελάτη για κατασκευή νέου συστήματος ή αναβάθμιση παλιού. 
       Επίσης μπορούμε να σας προτείνουμε επιλογές για σύνθεση υπολογιστή ή αναβάθμιση του παλιού σας.

pc1